Coopman BVBA respecteert de privacy van klanten, leveranciers, partners en bezoekers van onze website (http://www.coopmaninterieur.be) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring geldt alleen voor die persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken en is aldus van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in relatie tot onze producten en diensten en onze website.

Gebruik van persoonsgegevens en doeleinden van het gebruik

Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van:

 • uw vraag over of aanvraag voor onze producten en diensten (bijvoorbeeld via het contactformulier op onze website, bezoek aan onze toonzalen, via telefoon of via e-mail) in behandeling te nemen;
 • de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst met betrekking tot onze producten en diensten (bijvoorbeeld klant-, leveranciers- of partnerbeheer);
 • klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, opvolgen van de solvabiliteit)
 • informatievoorziening, direct mailing, direct marketing om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam, voornaam, adres, e-mail(s) en telefoonnummer(s);
 • klik- en surfgedrag op onze website, technische informatie met betrekking tot uw internetbrowser.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verwerken, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij:

 • dat u hier voorafgaand toestemming voor heeft gegeven;
 • dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst;
 • wij hiervoor wettelijk verplicht zijn.

Gegevensbeveiliging

Coopman BVBA maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Links naar andere websites van derden

Onze website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de Privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via bart@coopmaninterieur.be of door telefonisch contact met ons op te nemen via +32 (0) 51 77 23 38

U heeft de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

COOPMAN BVBA
Adres: ’s Graventafelstraat 36, B-8980 Passendale
Telefoon: +32 (0)51 77 23 38
E-mail: info@coopmaninterieur.be
KBO-nummer: 0890.824.739

Gegevensbeschermingsautoriteit

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem in eerste instantie contact met ons op via telefoon of e-mail en we klaren dat samen met u uit.

Indien u dat wenst en op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om een klacht in te dienen tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be/nl/contact).